Kikkut kommunikasjon ble etablert i 2003. Vi er i dag 18 medarbeidere med bred kompetanse innen reklame og informasjon, grafisk design og digital kommunikasjon.

Tverrfaglig miljø

Tverrfaglig miljø

Vårt fagmiljø er bredt og tverrfaglig. Her bidrar hver enkelt medarbeider med spisskompetanse, og sammen skaper vi et helhetlig og kundeorientert produkt.

Som kunde hos Kikkut vil du få ditt eget faste team, og samtidig tilgang til byråets samlede ressurser når du trenger det: Engasjerte mennesker med lang erfaring som jobber side om side med nyutdannede kommunikatører med fersk kunnskap og innsikt.

Erfaring og kompetanse

Erfaring og kompetanse

Kikkut AS ble etablert i 2003. I 2015 ble selskapet fusjonert med Bakerman AS (etabl. i 2009) etter mange års nært samarbeid. Virksomheten består i dag av 18 medarbeidere med bred kompetanse innen reklame og informasjon, grafisk design og digital kommunikasjon.

Selskapet er eid av ansatte og er RRA-sertifisert, i tillegg til å være sertifisert som Miljøfyrtårn og godkjent som lærebedrift med medarbeidere i eget lærlingprogram.

Noen av våre oppdragsgivere

Noen av våre oppdragsgivere

Kikkut jobber med et bredt spekter av oppdragsgivere innenfor NGO-feltet og offentlige tjenester, vi jobber med varehandel og tjenesteyting og med industribedrifter.

Her er noen eksempler på oppdragsgivere:

Amnesty International
Coop Handel Norge
Forskerforbundet
Hørselshemmedes landsforbund
Kirkens Bymisjon
Kongsberg Gruppen
Icopal
LOS Energy
NLB – Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek
Oslo kommune
• Boligbygg
• Utviklings- og kompetanseetaten
• Rusken
• Velferdsetaten
Politiets Fellesforbund
Scanox
UCO
Veidekke Eiendom
Velferdsetaten

Litt om status for selskapet

Litt om status for selskapet

Kikkut kommunikasjon fikk et negativt driftsresultat i 2016. Hovedårsaken var at selskapet fusjonerte inn to mindre enheter med økte varekostnader som resultat. Samtidig reduserte noen av oppdragsgiverne uventet sine markedsbudsjetter for å gjennomføre kostnadsreduksjoner og omstillingstiltak. Kikkut gjorde derfor tilpasninger på kostnadssiden og økte innsatsen på salgs- og anbudssiden i 2. halvår 2016.

Sterkt tilbake i 2017
Det har vært god aktivitet i selskapet i første halvår 2017, og utviklingen er meget positiv med 2 mill kroner i halvårsresultat (EBIT).
Det er inngått tre store, flerårige prosjektkontrakter med oppdragsgivere i offentlig sektor. Med en justert kostnadsside og forsterket kundegrunnlag ser vi at 2017 blir et godt år for Kikkut.