Dagens mediebilde er i konstant bevegelse og kan virke fragmentert og uoversiktlig. Vår jobb er å vise vei og finne de riktige kanalene, virkemidlene og løsningene.

Strategiutvikling

Strategiutvikling

Strategisk tenkning ligger til grunn for alt vi gjør. Men det krever innsikt. Det krever at vi kjenner virksomheten og målene. Vi må kunne noe om målgrupper, holdninger og adferd, marked og konkurrenter, kort sagt investere i innsikt. Da kan vi bistå med utvikling av målrettede strategier som skaper resultater.

 • Markedsundersøkelser
 • Analyse og konseptutvikling
 • Kommunikasjonsrådgivning
 • PR
Reklame og informasjon

Reklame og informasjon

Kikkut skaper kampanjer og innhold for alle kanaler. Vi utvikler kreative konsepter, produserer tekst, bilder og film, alltid med  mål om å lage løsninger som engasjerer og involverer målgruppene. Løsninger som er basert på forståelse av oppdragsgivers rolle i samfunnet og hvilke utfordringer og muligheter som bør prioriteres.

Vi måler effekten av kampanjer og aktiviteter. Slik vet vi at våre løsninger fungerer.

 • Idé- og konseptutvikling
 • Art direction
 • Tekst
 • Produksjon
Grafisk design

Grafisk design

God design er grunnleggende for god og effektiv kommunikasjon. Et gjennomarbeidet, funksjonelt og konsekvent designuttrykk skaper sterke og tydelige posisjoner, og er grunnmuren du bygger og utvikler merkevaren din på.

Våre rådgivere og designere kan bistå med utvikling av fundament for strategisk design og levere komplette designprogrammer med dokumentasjon for alle typer virksomheter og bruksområder.

 • Visuell identitet
 • Digitalt design
 • Pakningsdesign
 • Publikasjoner
Digitale tjenester

Digitale tjenester

Med alle plattformer og kanaler som er tilgjengelige i dag, er det lett å gå seg bort i den digitale jungelen. Spørsmålene blir fort mange. Hvordan kan jeg bli mer synlig på nett? Hvilke flater bør vi prioritere? Hvilke muligheter finnes det for segmentering? Hva er økonomisk mest fornuftig?

Har du spørsmål, er det vår jobb å svare. Vi gjennomfører analyser og målinger, utvikler planer og tar ansvar for produksjon av innhold. Vi kan også stå for oppfølging og administrasjon av digitale prosjekter med utgangspunkt i det behovet du har som oppdragsgiver og avsender.

 • Sosiale medier
 • Interaksjonsdesign og webutvikling
 • Annonsering og synlighet
 • Søkemotoroptimalisering