Nok tåkeprat – vi skal ha svar, nå! Nok tåkeprat – vi skal ha svar, nå!

Norsk Sykepleierforbund
Valgkampanje
Norsk Sykepleierforbund
Valgkampanje

Nok tåkeprat – vi skal ha svar, nå! Nok tåkeprat – vi skal ha svar, nå!

Norsk Sykepleierforbund
Valgkampanje
Norsk Sykepleierforbund
Valgkampanje

Sykepleierforbundet fikk svar 

I januar 2016 la det regjeringsutnevnte Arbeidstidsutvalget fram en innstilling der de foreslår betydelige innskrenkninger i arbeidsmiljøloven. For sykepleiere og andre turnusarbeidere er den viktigste foreslåtte endringen at man ønsker å fjerne avtaleretten, altså en turnusarbeiders mulighet til å ha innflytelse på egen arbeidstid. 

Siden det har fagforeningene lurt på hva de politiske partiene mener om denne saken. Om de kommer til makten, vil de fjerne medbestemmelsesretten?

Denne utfordringen ble lagt på bordet til Kikkut i juni: Hvordan får vi denne saken på agendaen før valget?

Vi i Kikkut mener at avtaleretten i stor grad har betydning for folk sin hverdag. Problemet er at debatten går over hodet til folk, og den styres av byråkratisk språk i politiske kretser, og den vanlige sykepleieren har ikke mulighet til å engasjere seg. Bli sint og rop ut, tenkte vi i Kikkut da, og nettopp det fikk vi med oss folk på.

Ved hjelp av karikaturtegninger kunne vi sette saken på spissen. Vi viste Erna Solberg som går med en sykepleier i hundebånd med munnkurv, selv har hun pisken i hånda. Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum viste vi i kjent stil: Han melker en ku, men på denne tegningen er kua sint og har på seg sykepleieruniform.

Vi spredte åtte tegninger på Facebook og folk reagerte sterkt – mye sterkere enn man kunne håpe på.

To timer etter at vi lanserte kampanjesiden og en av tegningene kom det første svaret, og i løpet av to dager hadde alle partiene svart. De over 100 000 sykepleierne i Norge kan nå gå til valgurnene med kunnskapen om hva partiene mener om avtaleretten og hva de vil gjøre med saken. Norsk Sykepleierforbund har vist nok en gang at når nok mennesker krever et tydelig svar, da får de det i Norge.

Byrået i samarbeid med byrådet Byrået i samarbeid med byrådet

Oslo Kommune, Byrådslederens kontor
Rapport • Animasjonsfilm
Oslo Kommune, Byrådslederens kontor
Rapport • Animasjonsfilm

Byrået i samarbeid med byrådet Byrået i samarbeid med byrådet

Oslo Kommune, Byrådslederens kontor
Rapport • Animasjonsfilm
Oslo Kommune, Byrådslederens kontor
Rapport • Animasjonsfilm

En grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle

Kommuneplanens samfunnsdel er det overbyggende plandokumentet for Oslo kommune. Det legger rammeverket for utvikling av byen for de neste årene. Kommuneplanen 2017 ble til i en intens og krevende prosess.

Det var mange variabler – hvor politikere og fagfolk i etatene jobbet på spreng med innholdet, mens byrået jobbet med visuell presentasjon, fotoopptak, bildesøk og korreksjoner. Kommuneplanen er et dokument med stor betydning og med sterkt engasjement!

Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune er sammen med Plan- og bygningsetaten ansvarlig for det praktiske arbeidet med innholdet. I prosesser som dette er ingenting er ferdig før alt er ferdig. Det var mye jobbing med innholdet underveis i prosessen. Byrået engasjerte også språkvasker for at de ulike delene i rapporten skulle bli mest mulig samkjørt.

Arbeidet fortsetter: Etter høringsrunder, folkemøter og omfattende medvirkningsprosesser, vil rapporten bli bearbeidet videre og etter planen bli presentert i endelig utgave, som print og som webløsning i siste kvartal 2017. Kikkut vil fortsatt stå for det praktiske arbeidet med presentasjonene.

 

Animasjonsfilm

Kikkut utviklet en animasjonsfilm for bruk i presentasjoner og som en del av medvirkningsarbeidet. Med strenge budsjettkrav, er filmen i stor grad en intern produksjon i Kikkut. Kommentarer er lagt inn av medarbeider i byrået, innspilt hos Krypton.

 

Ikke kast søppel på Karl Johan Ikke kast søppel på Karl Johan

Rusken, Oslo Kommune
Sosiale medier • Film • Kampanje
Rusken, Oslo Kommune
Sosiale medier • Film • Kampanje

Ikke kast søppel på Karl Johan Ikke kast søppel på Karl Johan

Rusken, Oslo Kommune
Sosiale medier • Film • Kampanje
Rusken, Oslo Kommune
Sosiale medier • Film • Kampanje

Engasjement for en renere by

Med glimt i øyet og en god porsjon humor, lot vi innbyggerne i Oslo bli kjent med personene bak Karl Johans gate, Carl Berners plass og Olaf Ryes plass.

Størstedelen av byens befolkning fikk med seg den gamle monarkens oppfordring om en renere by. Konseptet gjorde at vi fikk stor organisk spredning på sosiale medier: Mange tusen har engasjert seg på Facebook, og totalt har filmen blitt sett flere hundre tusen ganger på sosiale medier og på kino.

300 000

personer så filmen på Facebook

En undersøkelse utført av TNS Gallup viser at innbyggere i Oslo har inntrykk av at det er mer forsøpling i sentrum enn i deres eget nærområde. Ved å personifisere kjente steder i Oslo sentrum, ville vi gi folk et mer personlig forhold til disse områdene.

Fokus på sentrumsnære områder

Første del av kampanjen ble lansert på ad-shels i områdene rundt Karl Johans gate, Carl Berners plass og Olaf Ryes plass. 

Forbipasserende kunne se nedgrisete historiske figurer, og målet var at de skulle tenke seg om neste gang de hadde lyst til å slenge pommes frites på Olaf Rye. Plasseringen og bildene gjorde at folk hadde sett deler av konseptet ved lansering på Facebook og kino.

En kampanje på sosiale medier

Deretter delte vi poster på Facebook og Instagram. Vi tok i bruk den helt nye funksjonen på Facebook med Kanvas-annonser. Dette gjorde at vi kunne dele flere bilder og litt tekst i én og samme annonse, og i tillegg lage noe oppsiktsvekkende som ikke mange hadde sett på Facebook.

Kammermusikk i møte med andre kunstformer Kammermusikk i møte med andre kunstformer

Visuell profil • Programblad • Nettside Visuell profil • Programblad • Nettside

Kammermusikk i møte med andre kunstformer Kammermusikk i møte med andre kunstformer

Visuell profil • Programblad • Nettside Visuell profil • Programblad • Nettside

Visuell profil inspirert av klassisk musikk, kunst og det litt obskure

Fagerborgfestspillene er en kammermusikkfestival arrangert av studenter fra Barratt Due musikkinstitutt.

Studentgruppa kom til oss med en utfordring med å lage en visuell identitet som viste hvilken tema årets festival har, og som samtidig representerte de 15 utøverne bak årets festival. Temaet for Fagerborgfestspillene endres hvert år og dette året skulle det handle om klassisk musikk som møter andre kunstformer.

Vi valgte et uttrykk sterkt påvirket av den klassiske musikken, kunsten og det litt obskure – til og med Beethovens nese fikk plass.

Vi lagde visuell identitet og implementerte den på plakat, programblad, roll up, bærenett og nettside. Nettsiden kan du se her.

Forskning på 6 min og 40 sek Forskning på 6 min og 40 sek

Forskerforbundet
Event • Web • Annonser
Forskerforbundet
Event • Web • Annonser

Forskning på 6 min og 40 sek Forskning på 6 min og 40 sek

Forskerforbundet
Event • Web • Annonser
Forskerforbundet
Event • Web • Annonser

Kom til poenget. Kom på PechaKucha.

Forskning er spennende, men kan være vanskelig å forstå. Hvordan kunne vi presentere Forskerforbundet og noe av den spennende forskningen som foregår i Norge på en lettfattelig og spennende måte?

Vi tok med oss Forskerforbundet, 44 forskere, 880 bilder og et filmcrew på PechaKucha-turné til de største studiestedene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

44 foredrag

1060 publikummere

PechaKucha + Forskerforbundet

PechaKucha er en presentasjonsform hvor foredragsholderen kun har 6 minutter og 40 sekunder på seg til å presentere et prosjekt. Man må bruke 20 bilder som vises i 20 sekunder hver.

Ikke mange forelesere har en slik presentasjon klar. De 44 forskerne vi inviterte måtte derfor tenke nytt på hvordan de skulle formidle prosjektene sine.

Vi valgte på forhånd ut mennesker med spennende forskningsprosjekter. Så gav vi de kursing i å holde et PechaKucha-foredrag, og naturligvis støtte og tips underveis.

For fulle hus
Turneen var en suksess, med stinn brakke i alle fire byer. PechaKucha-kveldene ble en unik mulighet for foredragsholderne til å fortelle om sin forskning til et helt nytt publikum. Forskerforbundet fikk en ny plattform til å fortelle om medlemskap til en ung målgruppe.

Profilering og markedsføring

I forkant av turneen utformet vi en visuell profil og skapte blest rundt arrangementene på studiestedene og i sosiale medier. Facebook-siden har hatt en rekkevidde på over en og en halv million visninger i perioden.

Spredning

Vi filmet alle foredragene på turneen og publiserte de på sosiale medier og på Forskerforbundets nettsider. På den måten har vi nådd mye lenger enn de 1060 menneskene som kom på arrangementene.

I tillegg har ni av videoene blitt publisert av Aftenposten. Nettavisen har omkring 900 000 besøk hver dag.

Prosjektet har fått mye medieomtale og er blant annet skrevet om på Aftenposten innsikt, på Universitetet i Bergen sine sider og på forskning.no.

144.296

Videovisninger på Facebook så langt (24 av 44 videoer er publisert)

Lyst å lære om mer spennende forskning?
Her kan du se alle videoene. 

Over 53.000 har signert sykepleierløftet Over 53.000 har signert sykepleierløftet

Norsk Sykepleierforbund
Kampanje
Norsk Sykepleierforbund
Kampanje

Over 53.000 har signert sykepleierløftet Over 53.000 har signert sykepleierløftet

Norsk Sykepleierforbund
Kampanje
Norsk Sykepleierforbund
Kampanje

Kampanje for et trygt helsevesen

Vår kampanje for Norsk sykepleierforbund samlet inn underskrifter fra nordmenn som ønsker et sykepleierløft.

Om 20 år vil Norge mangle 30.000 sykepleiere. Norsk sykepleierforbunds løsning på sykepleiermangelen er sykepleierløftet, et tiltak bestående av syv punkter som skal sørge for bedre vilkår for sykepleierne. Målet med kampanjen var å samle inn underskrifter fra mennesker som stiller seg bak løftet.

Kampanjen har bestått av egne paroler og kampanjeløp på merkedagene 8. mars, 1. mai, 5. mai (jordmordagen) og 12. mai (sykepleierdagen), med oppfordringer om å signere på kampanjesiden sykepleierløftet.no. I sin helhet har kampanjen bestått av en hovedfilm, en jordmorfilm, en rekke 20- og 30-sekundere, i tillegg til øvrig annonsemateriell.

I skrivende stund har kampanjen samlet inn over 53.000 underskrifter fra mennesker som stiller seg bak løftet. Hovedfilmen har hatt god spredning med over 1,6 millioner visninger totalt.

Filmene er produsert av Tangrystan Productions AS med Simen Alsvik på regi.
Bildene til kampanjen er tatt av Marcel Leliënhof.

Tilstedeværelse på papir Tilstedeværelse på papir

Grafisk produksjon • Annonser • Brosjyrer Grafisk produksjon • Annonser • Brosjyrer

Tilstedeværelse på papir Tilstedeværelse på papir

Grafisk produksjon • Annonser • Brosjyrer Grafisk produksjon • Annonser • Brosjyrer

Annonser

Kikkut utvikler annonser for Lexus. Det kan være for merkevarebygging, for å lansere en spesifikk modell eller for å fremheve enkelte produktfordeler.

Avisannonser

Annonser er en viktig del av Lexus sin markedsføring, og avisannonsen er ikke død. Disse annonsene er et utvalg av en serie annonser som var på side 3 i Dagens Næringsliv hver lørdag i ett helt år.

Brosjyrer

Lexus har ni forhandlere rundt i Norge som har ulikt behov for brosjyrer og markedsføringsmateriell. Mot nybilkunder er det blant annet behov for slike brosjyrer.

Ta knekken på pensummonsteret Ta knekken på pensummonsteret

NLB
Sosiale medier
NLB
Sosiale medier

Ta knekken på pensummonsteret Ta knekken på pensummonsteret

NLB
Sosiale medier
NLB
Sosiale medier

Pensum er ikke like skremmende på lydbok

Det kan være vanskelig å ta knekken på pensummonsteret dersom du er student med lese- og skrivevansker – med mindre du får pensum på lydbok fra Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek.

Denne grøsseren av en kampanje ble lansert på Facebook høsten 2016 og er rettet mot studenter med lese- og skrivevansker. Målet med kampanjen var å rekruttere nye medlemmer. Annonsene sendte mottakerne videre til en registreringsside.

Boktrollene og pensummonstrene er tegnet av illustratør Fredrik Edén.

11 783

Lenkeklikk fra Facebook og Instagram